Οι δραστηριότητες δημοσιότητας του έργου περιλαμβάνουν προβολή των αποτελεσμάτων με συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια ημερίδες και συναφή γεγονότα, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια και δημοσιεύεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.